Nureddin Yıldız

Click Here For English Biography.

Nureddin Yıldız Kimdir?

1960 yılında Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. Hafızlığını sekiz yaşında, babası Hilmi Yıldız Hocaefendi’de tamamladı ve temel dini eğitimini aldı. İstanbul-Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesinde okudu. İmam hatip lisesine devam ederken, değişik gazetelerde haftalık yazılar yazmaya ve tercüme haberler kaleme almaya başladı. Aynı zamanda kürsü hatipliğine de devam etti.

Öğrencilik yıllarında, Milli Türk Talebe Birliği ve Akıncılar Teşkilatında aktif görevler üstlendi. İmam-hatip lisesini bitirdikten sonra, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine bir yıl devam etti.  Ardından, Mekke Ümmü’l - Qura Üniversitesi’ne geçiş yaptı. Burada Usul-u Fıkıh bölümünü bitirdi. Daha sonra, Mekke’de bulunduğu süre içerisinde, tanınmış hadis hocalarından özel ders ve icazetler aldı. Büyük muhaddis Abdulfettah Ebu Gudde, Hindistanlı büyük âlim Ebu’l Hasen En’Nedvi ve son dönem Osmanlı ulemasından Mehmet Emin Saraç hocaefendi, icazet aldığı hocalardan bazılarıdır.

İstanbul’a döndükten sonra eğitim ve sivil toplum faaliyetlerine başladı. Hafızlık ve din eğitimi alanında, değişik kurum ve kuruluşlarda proje çalışmaları yaptı. Aynı dönemde tercüme ve özgün eserler kaleme almaya başladı.

Sivil toplum alanında, birçok sivil toplum örgütünün kuruluşuna öncülük etmiş ve halen bu kuruluşların farklı kademelerinde aktif görevler üstlenmektedir. Son olarak Sosyal Doku Derneği ve Sosyal Doku Vakfı’nın kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

Tebliğ ve irşad faaliyetleri kapsamında; Evlilik, çocuk ve aile eğitimi, gençlerin bilinçlendirilmesi, İslam ahlakı, teşkilat eğitimi, ümmet bilinci vb. konularda binlerce seminer ve konferans vermiş, hâlen vermeye devam etmektedir. Altınoluk, Hüküm, Ribat, Reyhan ve ElifElif dergilerinde periyodik olarak yazılar kaleme almaktadır.

Şu anda çalışmalarını Sosyal Doku Vakfı’nda sürdürmekte olup, evli ve dört çocuk babasıdır. Dünya Alimler Birliği’nin Türkiye’deki ilk üyelerinden olup, Türkiye Alimler Birliği'nin de kurucu üyesidir. Eğitim sezonu boyunca düzenli olarak her hafta sonu, Sosyal Doku Vakfı’nda sohbetlerine devam etmektedir.

Arşivleriyle birlikte yapmış olduğu tüm sohbet, seminer ve konferanslarına www.sosyaldoku.tv adresinden,

Kurumsal faaliyetlerine www.sosyaldoku.com  adresinden,

Dini sorulara verdiği cevaplara www.fetvameclisi.com adresinden,

Evlilik ve aile hayatına yönelik sorulara verdiği cevaplara www.ailehayati.com adresinden,

Telif eserlerine www.tahlilyayinlari.com web adresinden ulaşılabilmektedir.

****

Kaleme aldığı

7 Adet Tercüme,

3 Adet Komisyon,

35 Adet İse Özgün Eseri bulunmakta olup

4 Eser üzerinde çalışmaları devam etmektedir.

****

İrtibat: [email protected]

****

Sohbet uygulamaları:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idia.nureddinyildiz&hl=tr

iOs: https://itunes.apple.com/tr/app/nureddin-yildiz/id948312859?l=tr&ls=1&mt=8

****

Video Kanalları:

youtube.com/sosyaldokudernegi

youtube.com/nurettinyildiz

vimeo.com/sosyaldokuvideo

dailymotion.com/sosyaldoku

soundcloud.com/nureddinyildiz

izlesene.com/sosyaldoku

sosyaldoku.web.tv

****

Sosyal Medya Hesapları:

twitter.com/nurettinyildiz

facebook.com/nureddinyildiz

instagram.com/sosyaldoku

linkedin.com/in/sosyaldoku

---

Tercüme Eserleri (Risale Yayınları)

1) Medine Toplumu/ Prof.Dr.Ekrem Ziya Ümeri

2) Düzeltilmesi Gereken Kavramlar/Muhammed Kutup

3) İstikamet ve Sapma Arasında İslami Hareket/Muhammed Kutup

4) İslam İnancı/Muhammed Kutup

5) İslami Çalışma Metodu/Mustafa Muhammed Tahhan

6) Kur'an ve Sünnet'e Göre Müslüman Kadının Şahsiyeti-M. Ali Haşimi (heyet)

7) Kur'an'da Resûlullah-M. Ali Haşimi

****

Komisyon Çalışmaları: (Risale Yayınları)

1) İslam Fıkıh Ansiklopedisi/Prof.Dr. Vehbe Zuhayli

2) Sosyal Bilimler Ansiklopedisi

3) Et-Tefsir’ül Münir/ Vehbe Zuhayli

****

Telif Eserleri:

Tahlil Yayınları Arasında Çıkan Eserleri:

1) Aile davamız

2) Anahtar Cevaplar

3) Baldan Tatlı Sözler

4) Bu Zamanın Sabrı

5) Namaz Muhasebesi

6) Dinimize Hizmetin İç Sorunları

7) Edep ve Amel

8) Kadın Erkek İlişkilerinde Mahrem Cevaplar

9) En Sevgiliden Uzanan Dallar 1

10) En Sevgiliden Uzanan Dallar2

11) Hani Din Hepimizindi ?

12) İşi Vaktinden Çok Olanlar -1

13) İşi Vaktinden Çok Olanlar -2

14) İşi Vaktinden Çok Olanlar -3

15) İşi Vaktinden Çok Olanlar -4

16) Kıblegah Evler

17) Medine Raporu

18) Mü'min Kimliğimiz

19) Geminin Neresindeyiz ?

20) Rahmetin Kapısında

21) Ramazan Risalesi

22) Satır Başları

23) Halimizin İzahı

24) Buluğu’l Meram  -4 Cilt- (Nureddin Itr) (Tercüme Heyet)

25) Hanımlar İçin İnciler

26) Şifa-i Şerif  -3 Cilt- (Prof.Dr.Yaşar Kandemir İle Ortak Tercüme-Şerh Eser)

27) Doğal Aile

28) Elbette Allahuekber

29) Mücahide Kadın

30) Bir Umut Bir Mektup (Gençlik)

31) Bir Umut Bir Mektup (Aile)

32) Bir Umut Bir Mektup (Toplum)

33) Hür Yürekli Genç

34) Şehzadebaşı Kürsüsünden

35) Hacı Bayram Veli Kürsüsünden

****

Hazırlık aşamasında olan eserleri

1) Ömer Müslümanlığı

2) Tıbba Müslümanca Bakış

3) Riyazussalihin Kapısı

4) Şimdi Zamanı mıydı?